voor 2023: onderscheidingsvermogen

Een nieuw jaar! De eerste dagen van 2023 geven tijd en ruimte om te reflecteren op het oude jaar, maar vooral ook om vooruit te kijken. Ik vind het altijd fijn om daarbij gebruik te maken van citaten, woorden en wijsheden uit boeken, films en allerhande levensbeschouwingen. Zo heeft elk jaar zijn eigen woorden en wijsheden die me door het jaar heen helpen om ‘op koers’ te blijven en me helpen herinneren aan wat belangrijk is.

Op onze kerstkaart van 2022 hadden we het onderstaande citaat van Herman van Rompuy.

”Ik heb in de Bijbel niets gevonden over de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde of het opzetten van het Europees stabiliteitsmechanisme.
Religie geeft wel een sereniteit die u toelaat om het essentiële van het bijkomstige te scheiden.”

Herman van Rompuy , Trouw 25 december 2014

Iedereen gelooft in iets

Dit citaat geeft voor mij wel mooi aan wat de uitdaging is voor het komende jaar. Keuzes maken en ons niet laten afleiden door bijzaken. Van Rompuy geeft hier aan dat zijn geloof hem helpt om die keuzes te maken. De christelijke waarden zijn daar natuurlijk niet de enige basis voor. In principe gelooft iedereen in iets. Iedereen heeft een levensbeschouwing die kunnen helpen de keuzes te maken die bijdragen aan de toekomst. Maar soms vergeten we dat. Is de waan van de dag toch sterker.
Het bijbehorend woord bij dit citaat is volgens mij ”onderscheidingsvermogen”. Daarmee kan je op zoek gaan naar wat essentieel is voor de komende tijd. En daar moeten we misschien wat vaker samen bij stil te staan. Bij onszelf, in de raad en in de maatschappij. Waar willen we naartoe? En doen we dan de juiste dingen? Of moeten er andere keuzes worden gemaakt? Moet de aandacht naar iets anders?

Wel belangrijk, toch weinig aandacht?

Er komt zoveel op ons af dat we heel goed moeten opletten waar onze tijd en aandacht naar toe gaat. Helaas is het vaak zo dat wat WEL heel belangrijk is, toch te weinig tijd of aandacht krijgt. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de zorg voor verslaafden en daklozen, de moeilijke opgaven in de gezondheidszorg, het beschermen van kinderen tegen een leven in criminaliteit, het behouden van oud cultureel erfgoed, het tijdig! onderhouden van bruggen en wegen en het verbeteren van schoolgebouwen en het onderwijs. Moeilijke zaken die niet meteen resultaat en applaus opleveren. Dingen die niet heel vernieuwend en hemelbestormend zijn of waar je niet mee in de krant of op tv komt. Of wat gewoon heel veel geld kost en waardoor iets anders, leukers, spannenders, niet kan. Vaak zijn het ook zaken waar op de een of andere manier de stem van die groep mensen niet wordt gehoord. Stemmen die er kennelijk minder toe doen? Of die niet goed weten hoe ze zich moeten laten horen. Of zich niet kunnen laten horen. Voor mij een belangrijke punt van aandacht het komende jaar. Wat hoor ik? En naar wie luister ik?

Polarisatie tegengaan

De polarisatie in de samenleving maakt het nog belangrijker dat we ons regelmatig bezinnen op dat wat ertoe doet. Hoe gaan we om met de toenemende druk die ontstaat als je je uitspreekt? Een druk die niet alleen ontstaat binnen een raadzaal of debat, maar ver daarbuiten. Niet alleen als politicus maar ook als onderwijzer, wetenschapper, politie agent, buschauffeur of arts. In media en op sociale media. Op straat en op je werk. Hoe kies je je woorden en durf je eigenlijk nog vrijuit te spreken? Wanneer hou je de rug recht en ga je echt staan voor wat je vindt? Durven we nog mensen aan te spreken of juist voor ze op te komen? Staan we voor onze eigen waarden? Gaan we in ‘gesprek’ via een beeldscherm en een anoniem account of durven we elkaar in de ogen te kijken? En kunnen we ook zien dat mensen meer zijn dan hun mening over 1 bepaald onderwerp? Reageer ik wel of niet? Allemaal vragen die heel actueel zijn.

Pema Chodron, een boeddhistische non en bekend schrijfster, schrijft in haar boek het volgende.

”Willen we meer over onze toekomst weten, dan moeten we kijken naar de dingen die we nu doen. Wat we nu doen geeft vorm aan onze toekomst. Een toekomst die we met elkaar delen. Dus vraag jezelf vaak af of het uitmaakt wat je doet. Wat zijn de gevolgen voor jezelf en voor je omgeving? Maakt het iets uit als ik reageer, dat mailtje schrijf of glimlach tegen die voorbijganger?”

Pema Chodron uit; Alles hier is welkom.

Welke keuze maken we?

Wat we doen heeft invloed op de toekomst. En voor welke toekomst kiezen we dan? Vanuit de boeddhistische levensbeschouwing is het beoefenen van meditatie een belangrijk instrument om te komen tot inzicht en het vermogen te onderscheiden wat voor jou van belang is.
Iedereen die een beetje ervaring heeft met meditatie weet dat je eigen gedachten een heel eigen leven leiden. Het helpt om even stil te staan alvorens te kiezen, iets te zeggen of te oordelen. Ons brein is helaas vaak anders afgesteld. Zeker als het druk is, de spanning oploopt, we niet fit zijn of anderszins onder druk staan. Dan gaan we gewoon op de automatische piloot onze dagen door en maken we niet perse de beste keuzes.

Onderscheidingsvermogen

Onderscheidingsvermogen dus. Dat woord is het eerste woord dat ik meeneem op weg in 2023.
Onderscheidingsvermogen voor mezelf; om op tijd stil te staan en mijn keuzes te kunnen maken voor de toekomst die ik wens. Een toekomst waar plezier, stilte, creativiteit en samenzijn met familie en vrienden belangrijk zijn.
Onderscheidingsvermogen in de politiek; om aan de slag te gaan met juist die thema’s en projecten die passen bij mijn (en onze CDA) doelstellingen. Zoals gemeenschap bouwen door te investeren in buurten en wijken, gezondheidsverschillen verkleinen, sturen op uitvoering van woningen en onderhoud en me uit te spreken tegen onrecht, agressie, polarisatie en apathie. Op zoek te gaan naar de zachter klinkende stemmen met hoopvolle verhalen en waardevolle input.
En onderscheidingsvermogen als arts; om te komen tot en beter bij mij passende manier van werken in de ouderengeneeskunde en ouderenzorg. Hoe kan ik mijn kennis en expertise het beste inzetten?

Samen

Een ander woord wat ik meeneem is ”samen”. Meer samen doen. Privé maar zeker ook in de werk en politiek. Ik hoop echt dat meer mensen zich gaan bemoeien met de politiek. Niet alleen maar roepen aan de zijlijn, zich teleurgesteld afwenden of zich in het geheel niet bekommeren over wat er gebeurd in het politieke landschap. Nee, er is echt iets aan de hand met onze democratie. En we hebben heel veel te verliezen!
Democratie werkt alleen maar als we daar samen voor gaan staan! Dus ik hoop op meer mensen die zich willen verbinden aan een politieke partij. Die zich durven uitspreken, kleur durven bekennen en zich in die lastige arena van ”samen een maatschappij vormen” durven wagen. Ja, misschien toch ook verantwoordelijkheid willen nemen voor ”de politiek”. Zich uitspreken als politici worden bedreigt. En zich ook laten horen als politiek en overheid zich te ver verwijderd van de mensen. Op een democratische manier! We zijn echt zelf die politiek. Idealiter. Dus het volgende citaat is een blijvertje……..sinds 2019 en ook weer mee naar 2023….

Het is niet de criticus die ertoe doet; niet degene die ons erop wijst waarom de sterke mens struikelt, of wat die persoon beter had kunnen doen. De eer komt toe aan die persoon die daadwerkelijk in de arena staat, wiens gezicht besmeurd is met stof, zweet en bloed; die zich kranig weert; die fouten maakt, die keer op keer tekortschiet… die, als het meezit, uiteindelijk de triomf van een grootse prestatie kent, en als het tegenzit, en faalt, in elk geval faalt terwijl er grote moed is getoond.’

– Theodore Roosevelt

Ik wens jullie allemaal een voorspoedig, gezond en onderscheidend 2023!